بزرگترین مرجع تفریحی و سرگرمی و دانلود کودکان و نوجوانان

چراغ راهنمایی (شعر)

(( چراغ راهنمایی )) 

برای خواندن شعر چراغ راهنمایی به ادامه مطلب بروید …

(( چراغ راهنمایی ))

دویدم و دویدم

سر چهار راه رسیدم

سه تا چراغ و دیدم

یکی از چشماش سبز بود

یکی از چشماش زرد بود

یکی از چشماش سرخ بود

از قرمزش ترسیدم

از ترس به خود لرزیدم

زرد که شد نمایان

رفتم لب خیابان

چراغ سبز و دیدم

از خوشحالی خندیدم

آی خنده خنده خنده

فریاد نزن راننده

آی خنده خنده خنده

هی بوق نزن راننده

نـظـر بـدهـیـد